Sortland og Omegn Skiklubb

Sortland og Omegn Skiklubb

Innkalling til årsmøte 26. mai 2020

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 8. Mai 2020

Sortland & Omegn Skiklubb avholder årsmøte tirsdag 26. mai 2020, kl 19:30.

Sted: Kantine Blåbyhallen


SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Godkjenne årsmelding med trenerrapporter

5. Behandle revidert regnskap 2019

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Godkjenne budsjett for 2020

9. Valg - styre, revisor, valgkomitè

For Styret

Torgeir Arntsen0 Kommentar

Sortland og Omegn Skiklubb gjør en ekstra innsats - vi trenger din støtte!

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 13. Mar 2020


I lys av nasjonale tiltak den siste tiden ønsker Sortland og Omegn Skiklubb på en best mulig måte å tilrettelegge for fysisk aktivitet og ski glede. Dette vil kreve at både hyppighet og varighet på vår løypekjøring vil øke, med økte driftskostnader på vår løypemaskin som resultat. Vi trenger derfor din støtte! Klikk på linken under og register ditt medlemskap eller støttemedlemskap nå!

God tur i løypene!


http://sortlandski.no/p/5330/bli-medlem-i-klubben


0 Kommentar

Trakking av løyper på dagtid

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 13. Mar 2020


Ved behov vil våre fantastiske løypekjørere også i ukedagene ta en runde med maskinen tidlig på dagen. Dette for å gi et godt tilbud til befolkningen, i en tid med stengte skoler, barnehager og idrettsanlegg.


God tur!


0 Kommentar

Trakking av løyper på dagtid

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 13. Mar 2020

Ved behov vil våre fantastiske løypekjørere også i ukedagene ta en runde med maskinen tidlig på dagen. Dette for å gi et godt tilbud til befolkningen, i en tid med stengte skoler, barnehager og idrettsanlegg.


God tur!


0 Kommentar

Årsmøte 23. mars 2020 avlyses, og utsettes på ubestemt tid

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 13. Mar 2020


Med bakgrunn i myndighetenes og idrettsforbundets anbefalinger utsettes årsmøtet på ubestemt tid.

Idrettsforbundet har i første omgang utvidet fristen for gjennomføring av årsmøtene til 15. juni 2020. Vi gjør en løpende vurdering og vil gjennomføre årsmøtet innen til en hver tid gjeldende frist.

For styret
Torgeir Arntsen


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline