Sortland og Omegn Skiklubb

Sortland og Omegn Skiklubb

Løypestatus Nyttårspæsen - forholdene pr 14/1 kl 0800

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 14. Jan 2022

Det er kommet 10-15 cm snø siste døgnet og sålen i løypa er god. Litt vått noen steder.
Planlegger med renn!


Rennleder


0 Kommentar

Velkommen til Nyttårspæsen søndag 16. januar

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 11. Jan 2022

Vi prøver igjen!

Været er litt rufsete nå midt i uka, men det varsles snø frem mot helgen, så vi krysser fingrene for gode forhold.

Arrangementet vil bli gjennomført etter gjeldende forskrifter knyttet til Covid19 og ber alle om å les gjennom vedlagte arrangementsmanual/ smittevernplan. De viktigste tiltakene vil uansett være:
 • Rennet vil bli gjennomført iht de gjeldende COVID bestemmelser som er gitt for arrangement utendørs. 
 • Regelverket tilsier kohorter på max 100 personer for aldersbestemte opp til og med junior, samt maks 20 personer totalt i seniorklassene (førstemann til mølla). 
 • Den enkelte henter sitt startnummer ved inngang til startområdet.
 • Respekter/ følg merkinger og sperringer.
 • Ingen kafe, garderober eller felles premieutdeling. Alle får deltagerpremie ved målgang. 
 • Det tilrettelegges for at 1m avstand kan overholdes. Dersom ikke skal munnbind benyttes.
 • Alle deltagere og oppmøtte vil være ansvarlig for å overholde avstandskravet på 1 meter og følge smittevernrådene.
Startlister, resultatlister og evt annen oppdatert informasjon legges ut på vår hjemmeside.

Torgeir Arntsen
Rennleder
-----------------------------------


Innbydelse Nyttårspæsen (2).pdf

Arrangementsmanual og smittevernplan_Nyttårspæsen.pdf

Kart arena og løyper.pdf


0 Kommentar

Oppstart skikarusellen 2022

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 11. Jan 2022

Endelig er det snø igjen! Vi starter opp med Telenor Skikarusell onsdag 19. januar kl 18.00.

Koronasituasjonen vil også i år påvirke gjennomføringen, men det viktigste er at vi får barna ut på ski!


Forhåndspåmelding med utdeling av startnummer for Skikarusell 2022 gjennomføres tirsdag 18. januar kl 18.00 – 19.00 ved Skibua. Vi ønsker at flest mulig gjennomfører forhåndspåmelding og tar ut startnummer denne dagen. For de det ikke passer for, vil det fortsatt være mulig med påmelding ved første Skikarusell 19. januar fra klokken 17.45. De som har startnummer fra 2021 trenger ikke møte for forhåndspåmelding. Hvis noen har startnr fra tidligere som ikke vil bli benyttet, setter vi pris på å få det levert tilbake.


Startkontingenten er kr 250 per barn. Kun betaling på Vipps nr 504176, merk med startnummer.

Gjennomføring av Skikarusellen 2022 er avklart med kommuneoverlegen i Sortland Kommune, og er i tråd med nasjonale retningslinjer. Endringer i utviklingen av Covid-19 og myndighetenes anbefalinger kan medføre endringer for arrangementet. Vi ber om at alle deltagere og foresatte etterlever myndighetenes anbefalinger for utendørsarrangementer og nevner spesielt følgende:

 • Alle holder god avstand. Minimum 1 meter. Den enkeltes ansvar
 • Bli hjemme ved sykdom eller symptomer på sykdom
 • Det forventes inntil 100 deltagere pr gjennomføring
 • Kun 1 foresatt pr deltager
 • Det blir ikke servert saft slik situasjonen er for øyeblikket
 • Oppfordrer flest mulig å ankomme til fots, slik at vi slipper opphopning ved parkeringsplassen
 • Registrering av startende barn vil foregå ved START. Viktig at alle starter her og sørger for at startnr blir registret
 • Vi oppfordrer alle foresatte til å benytte frivillig registrering (QR-kode) ved inngang fra parkeringen

Vi planlegger i utgangspunktet for 10 arrangementer hver onsdag kl 18.00 fom 19. januar. Alle påmeldte får deltakerpremie og alle som deltar på 7 eller flere karuselldager får pokal. Normalt blir det premieutdeling i Samfunnssalen etter sesongen, men vi må ta forbehold om hva smittesituasjonen tillater. 

En forutsetning for at vi kan gjennomføre disse 10 arrangementene, med opp mot 100 deltagere hver onsdag, er at foreldrene hjelper til med å arrangere. Foreldre til påmeldte barn må påregne å bli satt opp som medhjelper på inntil 2 arrangementer. Typiske arbeidsoppgaver vil for eksempel være opp- og nedrigging av utstyr, registrering av startende eller utdeling av deltagerpremier. De som på forhånd melder inn ønske om datoer vil så langt det lar seg gjøre få det innvilget. 

Deltagelse under Skikarusellen gir også automatisk rett til medlemskap i Sortland og Omegn Skiklubb for 2022.


Vi ønsker alle skiglade barn og foresatte velkommen!

----------------------------------------

Torgeir
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline